Libera alegere - povestea care a cucerit milioane

Categorii: degradare, false valori, manipulare.
Cuvinte-cheie: .